Lied 14

‘Al naharoot Baavèl - Aan de stromen van Babel (Ps 137:1,3-4, 19:5)

Bekijk op YouTube


Download lied met gitaarakkoorden

Het originele lied is Rivers of Babylon van Boney M. Gebaseerd op Tehilliem - Psalm 137:1,3-4 en Psalm19:15.
Hebreewse tekst: Henk Steneker

Beluister origineel lied "Rivers of Babylon"

 2x couplet:

‘Al naharoot Baavèl, sjaam jasjavnoe.
    Aan de stromen van Babel, daar zaten wij.
Gam baachienoe, bezochreenoe ’èt Tsijjoon.
    en huilden wij, als wij aan Sion dachten.

2x Refrein:
Wetoolaaleenoe, kie sjaam sje’eeloenoe, sjooveenoe divree sjier.
   Toen de verdelgers, ons weg voerden in gevangenschap, vroegen zij ons een lied. 
’Eech nasjier ’èt sjier ’ADONAAJ ‘al ’admat neechar.
   Maar hoe zingen wij ADONAAJ's lied, in een vreemd land?

2x bridge:
Jihjoe leraatsoon, ’imree pie,
   Laten welgevallig zijn de woorden van onze mond,
hègjoon libbie, lefaanèchaa ’ADONAAJ.
   en de overdenkingen van ons hart, ADONAAJ.

 

עַ֥ל נַהֲר֨וֹת ׀ בָּבֶ֗ל שָׁ֣ם יָ֭שַׁבְנוּ גַּם־בָּכִ֑ינוּ בְּ֝זָכְרֵ֗נוּ אֶת־צִיּֽוֹן׃
Psalm 137:1 Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion dachten.
כִּ֤י שָׁ֨ם שְֽׁאֵל֪וּנוּ שׁוֹבֵ֡ינוּ דִּבְרֵי־ שִׁ֭יר וְתוֹלָלֵ֣ינוּ שִׂמְחָ֑ה שִׁ֥ירוּ לָ֝֗נוּ מִשִּׁ֥יר צִיּֽוֹן׃
Psalm 137:3 Toen zij die ons gevangenhielden, daar woorden van een lied van ons verlangden,
en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap: Zing voor ons een van de liederen van Sion!
אֵ֗יךְ נָשִׁ֥יר אֶת־ שִׁיר־ יְהוָ֑ה עַ֝֗ל אַדְמַ֥ת נֵכָֽר׃
Psalm 137:4 Hoe zouden wij een lied van ADONAAJ zingen in een vreemd land?
יִֽהְי֥וּ לְרָצ֨וֹן ׀ אִמְרֵי־ פִ֡י וְהֶגְי֣וֹן לִבִּ֣י לְפָנֶ֑יךָ יְ֝הוָ֗ה צוּרִ֥י וְגֹאֲלִֽי׃
Psalm 19:15 Laten de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, ADONAAJ, mijn rots en mijn Verlosser!

יָ֭שַׁבְנוּ

שָׁ֣ם

בָּבֶ֗ל

הֲר֨וֹת

עַ֥ל

jaa.sjav.noe

sjaam

baa.vèl

na.ha.root

Ps 137:1 ‘al

wij zaten

daar

Babel

stromen van

aan

צִיּֽוֹן׃

אֶת־

בְּ֝זָכְרֵ֗נוּ

בָּכִ֑ינוּ

גַּם־

tsij.jon

’èt-

be.zoch.ree.noe

baa.chie.noe

gaam-

Sion


in denken aan

wij huilden

ook

דִּבְרֵי־

שׁוֹבֵ֡ינוּ

שְֽׁאֵל֪וּנוּ

שָׁ֨ם

כִּ֤י

div.ree-

sjoo.vee.noe

sje.’ee.loe.noe

sjaam

Ps 137:3 kie

woorden van

die ons in gevangenschap wegvoerden

zij vroegen aan

daar

want

לָ֝֗נוּ

שִׁ֥ירוּ

שִׂמְחָ֑ה

וְתוֹלָלֵ֣ינוּ

שִׁ֭יר

laa.noe

sjie.roe

sim.chaa

we.too.laa.lee.noe

sjier

voor ons

zing

blijdschap

en onze verdelgers

een lied
צִיּֽוֹן׃

מִשִּׁ֥יר
tsij.jon

misj.sjier
Sion

van een lied van

יְהוָ֑ה

שִׁיר־

אֶת־

נָשִׁ֥יר

אֵ֗יךְ

’A.DO.NAAJ

sjier-

’èt-

naa.sjier

’eech

 

ADONAAJ

een lied voor-


wij zullen zingen

hoeנֵכָֽר׃

אַדְמַ֥ת

עַ֝֗לnee.chaar

’ad.mat

Ps 137:4 ‘alvreemd

een land van

op 

וְהֶגְי֣וֹן

פִ֡י

אִמְרֵי־

לְרָצ֨וֹן

יִֽהְי֥וּ

we.hèg.joon

pie

’im.ree-

le.raa.tsoon

Ps 19:15 jih.joe

en overdenking van

mijn mond

woorden van-

tot welgevallen

laten zij zijn

וְגֹאֲלִֽי׃

צוּרִ֥י

יְ֝הוָ֗ה

לְפָנֶ֑יךָ

לִבִּ֣י

we.go.’a.lie

tsoe.rie

’A.DO.NAAJ

le.faa..chaa

lib.bie

en mijn Verlosser

mijn Rots

ADONAAJ

voor Uw aangezicht

mijn hart