Ons cursusaanbod

In het lopende leerjaar 2022 – 2023 zijn er een Basiscursus en een Vervolgcursus bezig.

Voor het komende leerjaar 2023 – 2024  willen we graag (D.V.) het volgende programma bieden:

1e leerjaar: Beelohiem Basiscursus Bijbels Hebreeuws
De basiscursus is bedoeld voor mensen die (zonder voorkennis) Bijbels Hebreeuws willen leren. De cursus bestaat uit 16 lessen: elke 2 weken op een avond van 19:30 – 21:30 u. (inloop vanaf 19:15 u.). De lessen vinden plaats in Vlissingen en zijn ook via een livestream online te volgen. De lesstof van de cursus krijgt u per les per e-mail toegezonden. De lessen kosten € 5,- per avond, vooraf te voldoen per 16 lessen.

Elke les heeft 3 onderdelen
1. Grammatica. Lesstof van de docent. U leert alles over de Hebreeuwse letters (naam, uitspraak, translitteratie). Verder worden de bekendste voorzetsels behandeld, het lidwoord (de, het), het voegwoord (en).
2. Het samen vertalen van een bijbeltekst (Hebreeuwse letters: naam, uitspraak, translitteratie, betekenis)
3. Het beluisteren of zingen van een Hebreeuws lied.

2e t/m 5e leerjaar: Beelohiem Vervolgcursussen Bijbels Hebreeuws
De vervolgcursus is bedoeld voor mensen die de Basiscursus Bijbels Hebreeuws hebben gevolgd of die op een andere wijze voldoende ervaring met het Bijbels Hebreeuws hebben.

In de Beelohiem Vervolgcursussen Bijbels Hebreeuws maken we gebruik van het grammaticaboek en werkboek “Grammatica van het Bijbels Hebreeuws” van mevr. A.E.M.A. Vrolijk. In 4 leerjaren behandelen we van het grammaticaboek van Deel II - Vormleer en Zinsbouw, ca. 4 bladzijden per les met de bijbehorende oefeningen uit het werkboek.

In 4 jaren willen we het boek doorwerken. De globale planning is:
2022 - 2023: Deel II bladz. 59 -120, hoofdstukken 1 t/m 11
2023 - 2024: Deel II bladz. 121 - 179, hoofdstukken 12 t/m 18.5.2
2024 - 2025: Deel II bladz. 180 - 241, hoofdstukken 18.5.3 t/m 18.10.4
2025 - 2026: Deel II bladz. 241 - 300, hoofdstukken 18.10.5 t/m 21

De cursus bestaat uit 16 lessen per leerjaar: elke 2 weken op een avond van 19:30 – 21:30 u. (inloop vanaf 19:15 u.). De lessen vinden plaats in Vlissingen en zijn ook via een livestream online te volgen.
Zie hier de links van Buijten & Schipperheijn voor informatie over en het bestellen van het grammaticaboek en het werkboek.

De cursus bestaat uit 16 lessen: elke 2 weken op woensdagavond van 19:30 – 21:30 u. (inloop vanaf 19:15 u.). De lessen vinden plaats in Vlissingen en zijn ook via een livestream online te volgen.

Elke les heeft 3 onderdelen
1.  Grammatica uit het grammaticaboek en het werkboek van mevr. A.E.M.A. Vrolijk. 
2. Het samen vertalen van een bijbeltekst (Hebreeuwse woorden: uitspraak, betekenis en grammaticale vorm)
3. Het beluisteren of zingen van een Hebreeuws lied.