Zing Hebreeuws

Dit kunstwerk staat bij de ingang van de stad van David in Jeruzalem. Het stelt de harp van David voor. Het hebreeuwse woord is kinnoor.

Zingen in het Hebreeuws geeft voor mij een extra dimensie aan het bestuderen van de Hebreeuwse taal.

Het zingen van Hebreeuwse liederen en het bestuderen van de Hebreeuwse taal versterken elkaar.

Per lied vindt u:
De Hebreeuwse en de Nederlandse (zingbare) tekst.
Uitleg van de Hebreeuwse tekst.
De link naar de opname op YouTube.
De gitaarakkoorden.