Beelohiem Bijbels Hebreeuws - Home

Beelohiem Bijbels Hebreeuws wil graag mensen laten kennismaken met het Bijbels Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het oude testament van de bijbel. *

We hebben twee pijlers om dit mogelijk te maken:

  1. Het geven van taalcursussen (lessen Bijbels Hebreeuws) voor beginners en gevorderden.
  2. Het stimuleren van het zingen van Bijbels Hebreeuwse liederen en Christelijk Hebreeuwse liederen.

Beelohiem is een Hebreeuws woord en het betekent in God. Het is een combinatie van de woorden be (dat 'in' betekent) en ’Èlohiem (dat 'God' betekent). Het komt o.a. voor in Psalm 62:8.
Psalm 62:8 In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.

* Een klein deel van het oude testament is niet geschreven in het Bijbels Hebreeuws maar in het Aramees. Het gaat om gedeeltes van de Bijbelboeken Ezra en Daniël.

Bekijk ons YouTubekanaal met de playlists "Leer Hebreeuws" en "Zing Hebreeuws".
Bekijk onze Facebookpagina "Bijbels Hebreeuws leren".